تاثير انكار ناپذير ادبيات فارسي بر لئوتولستوي

تولستوي روي آثار فولكلور فارسي نيز همين كار را انجام داده است. او از ترجمه‎هاي انگليسي به فرانسوي گوناگوني استفاده كرده و با دقت روي آن‌ها كار كرده و آن‌ها را براي خوانندگان روسي جالب ساخته، در حالي كه سعي كرده اصالت‎شان حفظ شود.....

ادامه مطلب...

اشاره‎اي كوتاه به توانمندي‎ و قدرت زايش زبان فارسي

روزي رضا شاه كه عصبي مزاج و بد عنق بود، به اطرافيان دستور داد برايش شير بياورند، خدمه نفهميدند شاه چه نوع شيري را مي‎خواهد و جرات پرسش نيز نداشتند، از اين رو، بعد از رايزني، سه نوع شير به حضور شاه آوردند و عرض كردند اعلي‎حضرت كدام شير را فرموده‎اند؟!
اين سه شير شامل شيرخوراكي، شير آب، و يك قلاده شير درنده بود.
بدخواهان و كج‏فهمان اين گونه داستان‎ها را نشانه‎ي ضعف زبان فارسي و ناتواني آن در زايش و آفرينش مي‎دانند....

ادامه مطلب...

زبان فارسي به گستردگي همه‌ي آسيا

در دوران باستان، آسياي کوچک هميشه بخشي از شاهنشاهي ايران بود و در دوران نو (دوران اسلامي) نيز، اين بخش جدا از ايران نبود، تا پيدايي و برپايي حکومت عثماني. در اين دوران نيز، گرچه وحدت سرزميني دست‌خوش جدايي شد؛ اما زبان فارسي، هم‌چنان زبان درباري بود و سخن گفتن بدان، موجب فخر دانش‌مندان و مردم عادي بود.....

ادامه مطلب...