تبلیغ زبان انگلیسی در تلویزیون! - «پیامک» پیشنهاد چه کسی بود؟

این عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مواجهه مردم با واژه‌های مصوب فرهنگستان عنوان کرد: برخورد یا مواجهه مردم با واژه‌های فرهنگستان به یک شکل نیست. ممکن است با بخشی از واژه‌های فرهنگستان با تمسخر و مقاومت برخورد کنند؛ اما این برخورد درباره همه واژه‌های فرهنگستان صادق نیست. ما از دوره ناصر‌الدین شاه به این‌سو تا دارالفنون و قبل از ایجاد فرهنگستان اول در سال 1314، واژه‌سازی داشته‌ایم.

ادامه مطلب...

فـــارسی = تــاجیـــکی = دری

زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان پارسی است. زبان پارسی را در افغانستان دری و در تاجیکستان تاجیکی مینامند، ولی در این اواخر زبان پارسی را در افغانستان فارسی دری و در تاجیکستان فارسی تاجیکی میگویند. مگر هیچ یک از این نامها، نام علمی، ادبی تاریخی و منطقی زبان پارسی نیست. زبان تاجیکستان و افغانستان همان زبانِ پارسیِ است که در ایران گفتگو میشود ولی با گویش کهنتر.

ادامه مطلب...

فهلویات مغربی تبریزی

پس از نشر قسمتی از فهلویات آذری قرن هشتم و نهم در مقالة گذشته به یک غزل و سیزده دو بیتی از شمس‌الدین محمد شیرین مغربی تبریزی دست یافتم که از نظر زبان آذری بسیاری پرارزش است....

 

ادامه مطلب...

زبان افسانه

« زبان افسانه » زبانی است روایی که نمونه ی بارز آن روایت میرزا محمدعلی نقیب الممالک از حکایت « امیرارسلان نامدار » است. هر قالب نوشتاری دارای زبانی خاص است؛

 

ادامه مطلب...

«واژه سازی»، سرپلِ «پیاده سازی»

امروز دیگر این گفته با تعجب شنونده مواجه نمی‌شود که بستر رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، فرهنگ و رشد فرهنگی است. در زمینه رشد فرهنگی حرف بسیار است؛ چرا که رشد فرهنگی به خودی خود اتفاق نمی‌افتد و یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن فرهنگ رشد فرهنگی است. به عبارت دیگر، رشد فرهنگی از جنس رفتار است. پس مثل همه رفتارها نیاز به فرهنگ دارد.‏

ادامه مطلب...

وام‌گیری دانش پزشکی از زبان پارسی

دکتر محمدعلی سجادیه (تهران-1323)، چشم‌پزشک، استادیار پیشین دانش‌گاه تهران، شاعر و پژوهش‌گر تاریخ و زبان، بیست‌وهفتم شهریورماه 1383 خورشیدی، مهمان انجمن افراز در فرهنگ‌سرای نظامی‌گنجوی بودند.

 

ادامه مطلب...