فارسی بنویسیم

زبان فارسی دچار عوارضی شده است. این عوارض از دو راه عمده به زبان ما راه یافته و آن را سقیم و علیل ساخته است: یکی از راه ترجمه‌های ناشیانه و دیگری از راه نوآوری کاذب و نوخامَگی.....

ادامه مطلب...

واژه‌گزینی علمی با استفاده از «شاهنامه»

 یکی از شیـوه‌های تجهیـز زبان، ساخت واژه‌های جدید علمی است که قبلاً سابقه‌ای در زبان فارسی نداشته‌اند. ساخت و گزینش واژه روشها و ضوابطی دارد که به تفصیـل در مقالهٔ «مبانی علمی واژه‌سازی و واژه‌گزیـنی» به قلم نگارنده در روزنامهٔ سامان (چاپ تاجیـکستان، شمارهٔ مسلسل ۶۵، آبان ماه ۱۳۷۲) به چاپ رسیـده است....

ادامه مطلب...

دربارۀ زبان شعر امروز

تمام قضیه در همین «اما» نهفته است. کشف دوسوسور امروز در بسیاری از شاخه‌های علوم انسانی آثار درخشانی به بار آورده است؛ چه در جامعه‌شناسی، چه در مردم‌شناسی و چه در نقد ادبی و مطالعات مربوط به سبک‌شناسی...

ادامه مطلب...

تأثیر شعر درزبان صدا و سیما

موضوع سخن این جانب تأثیر شعر در زبان صدا و سیماست و آن بیشتر بررسی زبانی است که در برخی از برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی به‌کار می‌رود. ولی این زبان منحصر به این برنامه‌ها نیست. در دیگر رسانه‌های گروهی، در روزنامه‌ها و مطبوعات، نیز به‌وفور و در مکاتبات اداری و درسهای دانشگاهی و حتی حَوزَوی، چنانکه نمونه‌هایش را نشان خواهم داد، دیده می‌شود. اختصاصی هم به سالهای پس از انقلاب اسلامی ندارد، سابقه‌اش بیشتر است و شاید از نظر قلمرو جغرافیایی نوعاً از مرزهای کشور بسی فراتر رود....

ادامه مطلب...

دچار تنبلی زبانی شده‌ایم؟

حسن ذوالفقاری می‌گوید ما کاربران زبان فارسی دچار تنبلی زبانی شده‌ایم؛ به این معنا که از هر واژه‌ای که زود به ذهن‌مان می‌رسد استفاده می‌کنیم و در نتیجه فعل‌های‌مان کم و کم‌تر می‌شوند.

ادامه مطلب...

توانمندی زبان فارسی در برابر زبان تازی ( عربی )

حتما در مدرسه ,تلويزيون , مسجد و ... اين مطلب را شنيده ايد که زبان عربي
کاملترين زبان است و به همين علت خداوند قرآن را به زبان عربي نازل کرده است!! اما آيا اين سخن درست است؟  آيا قوانين گیج کننده صرف و نحو زبان تازي را که در مدرسه به کودکان ایرانی می آموزند به ياد داريد؟!...

ادامه مطلب...

جستاري کوتاه دربارهي زبان اوستايي

خط و زبان اوستايي به خط و زباني گفته ميشود که کتاب اوستاي امروزي بدان نوشته شده بوده است. اوستا مجموعهاي از آيينها، باورها، اسطورهها، قوانين، رويدادهاي تاريخي و فرهنگي ايران بزرگ است....

ادامه مطلب...