مادر - ایرج میرزا

گویند مرا چو زاد مادر
پستان به دهن گرفتن آموخت

شبها بر گاهواره من
بیدار نشست و خفتن آموخت

ادامه مطلب...

در روح و جان محمد نوری مهر میهن موج می‌زد

ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بد گُهران !
ای عشق سوزان، ای شیرین‌ترین رویای من تو بمان ، در دل و جان !
ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان!
ای مهر رخشان، ای روشن گر دنیای من، به جهان، تو بمان !

ادامه مطلب...

ریشه در خاک - سروده‌ی فریدون مشیری

تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد
و اشک من ترا بدرود خواهد گفت.
نگاهت تلخ و افسرده است.
دلت را خار خار نا امیدی سخت آزرده است.
غم این نابسامانی همه توش وتوانت را زتن برده است.

ادامه مطلب...

به مناسبت آزادی خرمشهر - ادیب برومند

بسی خوانده ای وصف گندآوران                                که بردندگوی از سرسروران

به پیکار دشمن فشردند پای                                      تبه ساخته دستبرد سران

کنون بشنوازفتح خونینه شهر                                که یکچند تازید دشمن برآن

ادامه مطلب...

بزرگداشت مقام فردوسی

استاد ادیب برومند ، شاعر ملی ایران به مناسبت بزرگداشت مقام فردوسی “شعرواره‌ای” سروده اند؛ این اثر ضمن بزرگداشت مقام شامخ فردوسی ، سرمشقی برای علاقه مندان به شعر نو نیزمی باشد. امیدواریم با نشر این اثر گامی کوچک  در جهت اشاعه هنرواشعار میهنی این شاعرملی  برداشته باشیم.

ادامه مطلب...

به‌پیشگاه فردوسی

الا ای سخن‌سنج بیداربخت / که بردی به فردوس جاوید رخت
تو بالیده در عهد سامانیان / سگالیده در کار ایرانیان

ادامه مطلب...