شیخ صنعان - فریدالدین عطار نیشابوری

گر مرید راه عشقی فكر بدنامی مكن
شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

شیخ صنعان پیر صاحب كمال و پیشواری مردم زمان خویش بودو قریب پنجاه سال در كعبه اقامت داشت. هر كس به حلقـﮥ ارادت او در می‌آمد از ریاضت و عبادت نمی‌آسود. شیخ خود نیز هیچ سّنتی را فرو نمی ‌گذاشت و نماز و روزﮤ بیحد بجا می ‌آورد. پنجاه بار حج كرده و در كشف ‌اسرار به مقام كرامت رسیده بود.

ادامه مطلب...

سرچشمه‌‏هاى شعر عطار

به لحاظ تاریخى، شعر عطار بعد از شعر سنایى دومین اوج شعر عرفانى فارسى است و پس از عطار، بلندترین قله شعر عرفانى، جلال‌‏الدین مولوى است. سه موج بزرگ، سه خیزاب بلند حیرت‌‏آور در این دریا وجود دارد: اول سنایى و دوم عطار و سوم جلال‌‏الدین مولوى. اینها سه اقلیم پهناور، سه کهکشان مستقلند که فضاى بیکرانه شعر عرفانى فارسى و بی‌‏اغراق، شعر جهان را احاطه می‌‏کنند و در ضمن کمال استقلال، سخت به‌‏‌‏یکدیگر وابسته‌‏اند و یکدیگر را تکمیل می‌‏کنند.

ادامه مطلب...

شعر نو - شادروان حبيب يغمايي

بارها خوانندگان و ديگر فضلا خواسته‌اند كه مجلة يغما دربارة «شعر نو» اظهار نظر و عقيده كند. با اينكه سبك و روية مجله در انتخاب و انتشار اشعار خود پاسخي كافي است، توضيحي مجمل را بجا مي‌داند:

ادامه مطلب...