خوشا به حال مردم تبريز

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ماهنامه خواندنی شماره 69

از 25 تا 27 آبان ماه 1390، مردم تبريز شاهد کنسرت بزرگ حکايت گلها بودند. اين کنسرت در سه شب پياپي در مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن (تالار اقبال) برگزار گرديد که با استقبال پرشور مردم تبريز روبرو شد.

آهنگساز و سرپرست گروه : مختار فروغي                    خواننده: محمد ديدهباني               شاعر : عليرضا صباي تبريزي
مديريت اجرا: ايوب شهبازي                                      هيات نوازندگان 22 نفر بودند

"سرود ايران"

در کنسرت حکايت گلها

ايران وطن من جاودان ماني ، تو چشم و چراغ روزگــاراني          ســرزميــن قـــهرمــاناني ، مهـــد شــــيران و دليـــراني
از خشمي تن دشمن لرزاني ، وز مهري لب ياران خــنداني      دانــش را به جــهان کــن ارزاني ، دنيــا را ز هنر کن نـوراني
 جـان من جانان من ايران اي عشق جـاويـدان مـن ايـران         مــهر تو در جــان من ايــران اي گــوهر تابــان من ايــران

اي ماه درخشان روشن ازنامت، خورشيد زرافشان تابد از بامت     شــاد و خــرم جمــله ايامــت ؛ رخــش گـردون تا ابد رامـت
 پر بادا مي گلگون در جامت ، خون بادا دل دشمن در دامـت      آبــادي به زمــين شد در کامـت ، آزادي به زمان شد پـيغامت
جان من جانان من ايـران اي عــشق جــاويدان من ايـران             مــهر تــو در جــان من ايــران اي گــوهر تـابان من ايـران

هر گوشه خاکت گنج بي پايان، هر قطره آبت گوهر و مرجان        اي بهــــشت آرزو ايــران ، گــــلشن گـــلهاي جــاويـدان
 تا بخــشد به تنــم نيرو يزدان ، ميسازم تن اهريمن لرزان       چشمت را کنم اي دشمن گريان ، کاخت را کنم اي ظالم ويـران
 جان من جانان من ايـران اي عــشق جــاويـدان من ايران            مهـــر تـــو در جـــان من ايــران اي گـوهر تابان من ايران