مرزهای ایرانشهر

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آن سوی عهدنامه شاهان

از سغد تا هرات و نشابور

هر جا بیات ترک و همایون

هر جا نوای پرده ماهور

 

آفاق همدلی و همیشه

هر جا من و شماست، همانجا

هر جا که نام حافظ و خیام

در خاطر آشناست، همانجا.

 

با درود و آرزوی روزی پر از شادی

 

پی نوشت:

1_سمت چپ تصویر از بالا نقش برجسته داریوش بزرگ، 2_نقش برجسته گودرز دوم و مهرداد و وقف نامه شیخ علیخان و سراب بیستون