هم زبانانِ من اند؛ شعری برای ایران از شادروان فریدون مشیری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مردم خوب تو، این دل به تو پرداختگان

سرو جان باختگان، غیر تو نشناختگان

پیش شمشیر بلا

قد بر افراختگان، سینه سپر ساختگان

مهربانان من اند

 

نفسم را پر پرواز از توست

به دماوند تو سوگند که گر بگشایند

بند از بند ببینند که

آواز از توست

 

همه اجزایم با مهر تو آمیخته است

همه ذراتم با جان تو آمیخته باد

خون پاکم که در آن عشق تو میجوشد و بس

تا تو آزاد بمانی

به زمین ریخته باد