به ایرانم ، ایران جاودانه‌ام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فریدون مشیری

 

معنای زنده بودن من، با تو بودن است،

نزدیک ، دور،

                سیر، گرسنه،

                                    رها، اسیر،

دلتنگ، شاد،

آن لحظه‌ای که بی تو سر آید مرا، مباد.

  •                                                                   

مفهوم مرگ من،

در راه سرافرازی تو، در کنار تو،

مفهوم زندگی است.

معنای عشق نیز،

در سر نوشت من،

 با تو ، همیشه با تو، برای تو زیستن است.

 

 

بر گرفته از نشریه شماره 8 کاوگان شهریور ماه 1375