سرود آریایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بیرنگ کوهدانی

 

بخوان مطرب سرود آریایی

که تا یک دم بیاساید مرا جان

سرود شوکت دیروز تاجیک

سرود تاج‌بخشان ، سرود تاج‌داران

بگو ای بی‌شما ، هموار  دشوار

بگو ای بی شما ، دشوار آسان 

بیابد با شما فرهنگ آغاز

پذیرد با شما تاریخ  پایان

روان از حرفتان دریای « آمو »

بلند از فکرتان کوه  بدخشان

به لبهاتان سرود نور جاری

به دلهاتان فروغ مهر تابان

درفش رزمتان افروخت کاوه

چراغ بزمتان افروخت ساسان

کهن تقویمتان مانند خورشید

نمی‌ماند به زیر ابر پنهان