به یاد پیر احمد آباد و گاندی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از ایرانبوم
ندا حسینی

یاخته‌هایت در برگهای استوایی
در شهپر عقابها
در زهدان زنان دهلی
تکثیر می‌شود
نشای نازک ساقهایت
در شالی‌های اردیبهشت
در دیسهای برنجی
بر دست دختران می رفت
و نور از کشاله کوه
به انحنای گرده‌ات
از غشای لیوان
با قرصهای جوشان عبور کرد
اینجا
به وقت احمد آباد
فردا
همیشه مرداد است.