قطعه‌ای از استاد شهریار با صدای شاعر- شعر آذربایجان

قطعه‌ای از صدای شادروان استاد شهریار که شعر زیبای آذربایجان را دکلمه می کند در پیوند زیر برای بارگذاری گذاشته امق

نوشته شده توسط داریوش آقاعلیخانی   

ادامه مطلب...