یاد باد آن بزرگ‏مرد (دکتر محمد مصدق) و آن چه به تنهایی کرد و...

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

امروز ۱۴ اسفند سالگرد درگذشتِ مردی‌ست که هیچ‌گاه در یاد و خاطره تاریخ نخواهد مُرد.

سالگرد درگذشت مردی‌ که باوجود کودتا، سرکوب و زندان همواره علیه استعمار مبارزه کرد و فریاد سربلندی ایران سر داد...