سالروز درگذشت استاد پورداود و بزرگداشت یک نفره بر مزار مسدود

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از صفحه اینستاگرام مجید بجنوردی/روزنامه نگار

۲۶ آبان سالگرد درگذشت ابراهیم پورداود است. حسب اتفاق، امروز تعطیل بودم و دل به جاده زدم و آمدم رشت و امید داشتم که این اتاقک مزار استاد پورداود در کوی آفخرا، حداقل در این روز باز باشد و شاخه گلی بر مزار شخصی بگذارم که همه عمر و توش و توانش را صرف ایران و مطالعه فرهنگ ما کرده است. ولی متاسفانه مثل همیشه درها بسته بودند.

 

ای کاش شهرداری رشت به جای این همه توجه به میرزای جنگلی، که به مغازله و معانقه شهر با میرزا می ماند، یک نیم نگاهی هم به مرحوم پورداود می کرد. حتی در میان انبوه سردیس های ساخته و نصب شده در سبزه میدان و میدان شهرداری، هیچ خبری از پورداود نیست. حداقل یک تابلویی در سبزه میدان سر کوی آفخرا نصب می کردید که مردم رشت و مسافرین بدانند پورداود اهل این شهر بوده و در این گذر دفن شده است!