مردم سالاری و سالارمندکردن مردم

در کشورـ شهر آتن کمابیش 240 خاندان آزاد (‌شهروند) وجود داشت و بقیه‌ی ساکنان آتن ، برده بودند یاخارجی. در آتن باستان تنها مردان بالغ خاندان‌های آزاد (یا ‌شهروندان) البته آن هم با     « اما و اگر » ، ازحق برگزیده شدن و برگزیدن برخوردار بودند .....

ادامه مطلب...

زیر مجموعه ها