آسيب شناسي مطبوعات ايران

پس از انتشار نتيجه پژوهش استاد پيش کسوت روزنامه نگاري ايران  ، مهدي محسنيان راد ، در خبر گزاري مهر ، گروهي از همکاران جوانم ، مخاطبان مجله خواندني و نيز کسان ديگري که از پيشينه 55 سال کار روزنامه نگاري من ونيزبيش از سه دهه فعاليت در نهاد صنفي روزنامه نگاران ايران ( سنديکاي نويسندگان و خبر نگاران ) آگاهي دارند ، خواستند تجربه هايم را براي آسيب شناسي مطبوعات ايران واگويه کنم.....

راهبرد « ذبح » به شيوه­ ي « کاشر »

به دنبال سالها اشغال افغانستان از سوي نيروهاي آتلانتيک شمالي ( ناتو ) به سرکردگي آمريکا اوضاع افغانستان حتا اندکي بدتر از طالبان است .
بر پايه آمارهاي گوناگون اکثريت مردم اين کشور و يا 53 % از کل جمعيت گرسنه است و بيکاري آشکار 45% ميباشد .
آمريکا هر ماهه 7/6 ميليارد دلار در افغانستان هزينه ميکند که بخش عمده ي آن صرف جنگ و کشتار ميگردد و بخشي از آن نيز به جيب پيمانکاران آمريکايي ريخته ميشود ....

قدرت خريد و بازي با اعداد

از آغاز اجراي برنامه آزاد سازي در دولت موسوم به سازندگي ،  ثروت به گروهي کم شمار و فقر به بخش بزرگ جامعه به شيوهاي سازمان يافته تزريق ميشود .
از روند 25 سال گذشته در ميگذريم و فقط به بخش کوچکي از واقعيتهاي دو سال91 و 92 در زمينه کاستن ازقدرت خريد ناچيزتوده مردم اشاره ميکنيم :

حريم مقدس نفوذ ناپذير يقه سفيدها و يقه طلايي ها اقتصد ايران

کار فساد و چپاول دارايي هاي ملي چنان بالا گرفت و چنان «رطل زنان دخل ولايت» را بردند که براي تسکين افکار عمومي، رييس جمهوري اسلامي به معاون اول خود دستور داد تا فهرست « ويژه خواران» را در مدت يک ماه تهيه و تقديم نمايد....

رييس جمهور ، توافقنامه ژنو و منتقدان نا وابسته

آقاي حسن روحاني رييس جمهور، روز 15 بهمن در اجلاس روساي دانشگاه ها و مديران پارکهاي علم وفناوري با اشاره به برخي انتقادات از توافق ژنو گفتند: چرا فقط يک عده معدود کم سواد که از جاي خاص تغذيه مي شوند بايد از توافق ژنو حرف بزنند اما اساتيد دانشگاه هاي ما خاموش اند و درباره  اين اتفاق بزرگ بين المللي حرف نميزنند؟؛ چرا با مردم همراه نميشويد....

کينه توزي باصنايع داخلي از حق دلالي تا آمار غير مستند

از اقدامهاي ضد ملي و بر خلاف استقلال اقتصادي که در دوره ي به اصطلاح اصلاحات به عمل آمد، توقف گسترش پالايشگاه ها بود . استدلال نادرست و ضد ملي آن بود که با توجه به سهميه بندي اوپک، هرگاه در داخل پالايشگاه ها را گسترش دهيم و بنزين بيشتر توليد کنيم....

 

هياهوي بي‌هوده‌‌ي شيخ‌نشين‌ها

شوربختانه، سياست آشتي‌جويانه پيش گرفته شده از سوي وزارت امور خارجه، به ژاژخوايي و فزون‌طلبي آنان افزوده است و اين «بي‌ريشه‌ها»هاي تاريخ را گستاخ‌تر كرده است. نرمش‌هاي دولت جمهوري اسلامي برابر اين تازه به دوران رسيدگان، نه تنها تاثير سازنده‌اي بر انديشه، كردار و گفتار آنان باقي نگذارد، بلكه به گفته‌ي سعدي:
چو با سفله‌گويي به لطف و خوشي
فزون گرددش كبر و گردن‌كشي

سازمان ملل وشورای امنیت ما را به کجا می برند

در صدسال اخیر شاید بیش از هر زمانی درباره صلح و روابط مسالمت‌آمیز میان کشورها سخن رانده شده است. ایجاد سازمان‌های بین‌المللی شاید مهمترین گام‌های انسان برای رسیدن به هدف...

 

مردم سالاری و سالارمندکردن مردم

در کشورـ شهر آتن کمابیش 240 خاندان آزاد (‌شهروند) وجود داشت و بقیه‌ی ساکنان آتن ، برده بودند یاخارجی. در آتن باستان تنها مردان بالغ خاندان‌های آزاد (یا ‌شهروندان) البته آن هم با     « اما و اگر » ، ازحق برگزیده شدن و برگزیدن برخوردار بودند .....

زیر مجموعه ها