سیاه نامه ننگین و شرم آور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دریغا که زیر سُرُم هستم و مجال و موقعیت چنان  نیست که بیش از این با دست چپم «که آموخته است راست» بنویسد اعتراضم را مبسوط تر خدمتتان اعلام کنم. پیشنهاد می کنم بی درنگ و تعلل و تاخیر نامه اعتراضی آماده شود و به امضای دوستان و همکاران معزز برسد و به مراجع ذی صلاح داخل و خارج کشور علی الخصوص نهاد بین المللی یونسکو ارسال شود. سیاه نامه ننگی را که روایت کارنامه سیاه و ننگین جماعتی نامجلسی فرودست است؛ بی پاسخ نگذارید و خاموش از کنارش نگذرید.خواب خوش

 دولتیان و قضائیان و صدرنشینان وزارت میراث نافرهنگی... را با قلم تیز انتقاد آشفته کنید!

 

باقی بقایتان

۱۴۰۱/۲/۲۰ هجری خورشیدی