قلم از کف افکند و پر کشید؛ یاد باد استاد محمد حیدری، روزنامه نگار ایران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حسین قنواتی

 

جور استاد به ز مهر پدر

نوزدهم فروردین، سالروز درگذشت روزنامه‌نگاری است که هیچ‌گاه جز برای ایران و مردم کشورش؛ نگفت و ننوشت!

جناب استاد محمد حیدری (محمداسماعیل حیدرعلی) بزرگ‌مردی بود که در دوران و شهرآشوب این همه مصلحت‌نویس و قلم به مُزد، هرگز حتا برای دمی حقیقت را رها نکرد و تنها نگذاشت.

او دانایی بود که در قامت یک روزنامه‌نگار روشن‌بین، در هر لحظه همه سویه‌های هر اتفاق را در خبرها و فرجام هر پدیده و رویکرد را می‌دید و بی‌درنگ در سوی مردم و خاکش می‌ایستاد، با قلمی در دست‌اش که گاه، رسوایی فراموش‌کنندگان بود.

دریغ است از او نوشتن با فعل گذشته... که او هست، تا آن‌گاه که قلمی چنان که او به ما آموخت؛ بیگانه با زر و زور و تزویر، برای ایران و ملت و منافع راستین ملی می‌نویسد!

گرامی باد یاد و کوشش جناب محمد حیدری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر کم‌نظیری که کاستیِ نگاه بینا و زنهارهای ایشان را در سیاست- اقتصاد و موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی با آن پیش‌بینی‌های دقیق و دانا، بیش از همیشه با تن و جان درمی‌یابیم، در آن چه که نمی‌خواستیم باور کنیم و هر دم بر سر ما ملت ایران آوار می‌شود!

پاینده ایران