زباله‌دانی کتاب‌های نفیس دانشکده ادبیات اهواز!

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

عضو گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان کرد: سال‌ها و در دوران مدیریت‌های مختلف دانشگاه، دانشکده و کتابخانه مرکزی درباره چگونگی حفظ و نگهداری آن اثار نفیس بحث و گفت‌وگو و اختلاف نظر بود.

امام افزود: بعدها، خوشبختانه تعدادی از آن آثار نفیس در بخش‌های مختلف دانشکده ادبیات (دفتر ریاست، دفتر بخش زبان و ادبیات فارسی) و نیز کتابخانه مرکزی دانشگاه جایابی شد و نگاهداری م‌ شوند. اما، متاسفانه همچنان شمار بسیاری از آن دست آثار در طبقه سوم کتابخانه مرکزی دانشگاه به شکلی ناشایست و زباله‌دانی‌مانند تلنبار شده و گرفتار انواع و اقسام مشکلات گریبانگیر دانشکده و دانشگاه شده‌اند.

 

این استاد دانشگاه گفت: با نمایش چند عکس دردآور از محیط تلنبار این آثار ارزشمند، نفیس و گران‌قیمت توجه مسؤولان محترم دانشگاه شهید چمران را به رسیدگی شایسته به این مهم جلب می‌کنم.