قدرت خريد و بازي با اعداد

  • پرینت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ماهنامه خواندنی – شماره 79 – دی و بهمن ماه 92

از آغاز اجراي برنامه آزاد سازي در دولت موسوم به سازندگي ،  ثروت به گروهي کم شمار و فقر به بخش بزرگ جامعه به شيوهاي سازمان يافته تزريق ميشود .
از روند 25 سال گذشته در ميگذريم و فقط به بخش کوچکي از واقعيتهاي دو سال91 و 92 در زمينه کاستن ازقدرت خريد ناچيزتوده مردم اشاره ميکنيم :
پس از شروع اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در دولت آقاي احمدي نژاد ( که اقتصاد دان نماهايي مانند آقاي پ... تهديد کرده بودند اگر اجرا نشود خودکشي ميکنند ! ) براي جبران بخشي ازکاهش قدرت خريد مردم دست به دهان ، براي هر نفر ماهي 45500 تومان يارانه نقدي در نظر گرفته و پرداخت شد که البته همان گونه که ميدانيد ثروتمندان و ابرثروتمندان نيز از اين موهبت بهره مند شدند - و هستند .
روزي که اين يارانه برقرار شد ، نرخ برابري دلار و ريال اندکي بالاتر از هزار تومان بود . بنا براين با توجه به شاهکار! دولت آقاي احمدي نژاد در کاهش ارزش پول ملي در سال گذشته ( که تقليدي از برنامه اجرا شده در دولت سازندگي در سالهاي 73 و 74 بود ) ارزش اين يارانه به کما بيش يک سوم کاهش يافت . اما ما تخفيف ميدهيم وکاهش ارزش پول ملي را 50 درصد در نظر ميگيريم که  با همين حساب هم ارزش يارانه پرداختي  ، اکنون چيزي در حدود 22500 تومان قدرت خريد در آغاز سال 91 است .
بخش بزرگ جامعه ما را مردمان کم درآمد ، کارگران و کارمندان حقوق و دستمزد بگير و بازنشستگان تشکيل ميدهند . از دوران سازندگي ، همه ساله با ترفندهايي که فقط مجريان برنامه هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بلدند ، با تعيين دستمزدهايي که با تورم هيچ همخواني ندارد و به منزله تزريق اجباري فقر است ، ازهمين قدرت خريد اندک تهي دستان و حقوق و مزد بگيران مي کاهند . به عنوان نمونه ، همين سال 92 را در نظر ميگيريم : با وجود اعلام تورم 43 درصدي ، 46 در صدي ( وبيشتر )  از سوي سازمانهاو مقامات دولتي در سال 91 و ادامه ي آن در سال 92 ، بالاترين ميزان افزايش حداقل حقوق ( که در واقع ساير سطوح حقوق و دستمزد را هم شامل ميشود ) 25 در صد بود . و اين يعني آن که با پذيرش  تورم 43 در صدي سال 91 ، اکثريت مردم محکوم شدند دست کم در فروردين امسال هيجده درصد کم تر از فروردين سال پيش دستمزد بگيرند ( اين ارقام حداقلي را از آن رو ميآوريم که حضرات توجيه گر ، ديگر نتوانند بهانه هاي بي پايه ي خود را تکرار کنند ، وگرنه ميزان تورم و کاهش قدرت خريد مردم خيلي بيش از اينها است ، به ويژه اگر جهش موشک وار قيمتها در دو مرحله را در محاسبات بگنجانيم :

1- بعد از افزايش قيمت حامل هاي انرژي
 2- پس از کاهش ارزش پول ملي )
اکنون نيز چانه زنيها و سياه بازيها براي تعيين دستمزد سال آينده آغاز شده است . با وجود گراني کمر شکن ماههاي اخير ، بازهم بازيگران و توجيه کنندگان شرايط حاکم بر اقتصاد کشور، سخن از افزايش حقوق و دستمزد بين 17 تا 25 در صد ميرانند که اگر اجرا شود ، بي هيچ گماني بسياري از مردم در سال آينده به مغاک فلاکت سقوط خواهند کرد .
يک نکته بسيار مهم ديگر اين که در دو دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نزاد ، قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز به اجرا گذاشته شد و سالي يک در صد بر مبلغ اين ماليات افزودند . سال آينده آخرين سال اين افزايش است و در خبرها آمده بود که مجلس در نظر دارد به جاي يک درصد ، دو درصد بر ماليات ارزش افزوده بيافزايد . بدين ترتيب مردم بابت خريد بيشتر کالاها و خدمات بايد 8 در صد هم ماليات بر ارزش افزوده بپردازند و کيست که نداند پرداخت کنندگان واقعي اين ماليات نيز همان مردم فرودست هستند ؟. بگذريم که سازمان هاي دولتي خدمات رساني ( آب ، برق ، گاز ، تلفن و.... ) از هم اکنون شروع به دريافت مبالغي تحت عناوين عوارض و... کرده اند که اثرش همانند نقره داغ کردن است !
هم اينک که اين مطلب نگاشته ميشود  فرمايشات مديرکل مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي روي خروجي خبرگزاري مهر قرار گرفته است . فرمايشات ايشان حاکي ازآن است که از دو ميليون مستمري بگير ( بازنشسته ) اين سازمان اکثريت بالاي آنهاحداقل حقوق را دريافت ميکنند . اين حداقل حقوق 487هزار و 125 تومان است که با مبالغي که به عنوان صدقه  داده ميشود ( حدود 121 هزار تومان ) به رقمي حول و حوش 610 هزار تومان ميرسد .
15 ماه پيش خط فقر در خوش بينانه ترين بر آورد بالاي يک ميليون تومان اعلام شد . خودتان حساب کنيد بازنشستهاي که عمري کار کرده وحق بيمه پرداخته ، با اين حقوق دريافتي روي خط فقر است يا در مغاک فلاکت ؟!