کينه توزي باصنايع داخلي از حق دلالي تا آمار غير مستند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

حسین معمار زاده

 

 نامه خواندنی – شماره 80 – اسفند 92 و فروردین 93

از ياد نبرده ايم که دوران دولت اصلاحات ، هشت سال کشور را دچار رکود اقتصادي و عوام فريبي (پوپوليسم) سياسي کرد ، گروهي از وزرايي که دوباره با وجود سن بالا و برخي کهنسال ، به صحنه دولت باز گشتهاند ، در آن دوران يکه تاز ميدان بودند ، يکي از آنان خانم معصومه ابتکار است که با توجه به خدمت هاي ارزنده اي که در آن دوران به کشور کردند و با توجه به « قحط الرجال » در اين سي و چند سال که از عمر انقلاب ميگذرد ، دوباره بر کرسي رياست سازمان محيط زيست تکيه زدند.
از اقدامهاي ضد ملي و بر خلاف استقلال اقتصادي که در دوره ي به اصطلاح اصلاحات به عمل آمد، توقف گسترش پالايشگاه ها بود . استدلال نادرست و ضد ملي آن بود که با توجه به سهميه بندي اوپک، هرگاه در داخل پالايشگاه ها را گسترش دهيم و بنزين بيشتر توليد کنيم ، در آن صورت از صادرات نفت خام کشور کاسته ميشود. از اين رو بهتر است به جاي توليد بنزين ، آن را وارد کنيم و سطح صادرات نفت خام را حفظ کنيم.
البته گفته ميشود که در اين تصميم گيري نادرست و در حقيقت ضد ملي ، نقطه نظرهاي رييس سازمان محيط زيست وقت نيز موثر بود . اين مساله باعث شد که نفت خام بفروشيم و به نه ( 9 ) برابر بهاي آن « بنزين »  وارد کنيم و مهمتر اين که مساله ي بنزين باعث ميگردد که غرب بتواند ايران را با تهديد جلوگيري از واردات بنزين زير فشار قرار دهد.
سر انجام قرار شد که براي بيرون رفتن از مشکلي که برآمده از « جهل » و شايد هم « عمد» بود . با کارداني جوانان ايراني، بخشي از ظرفيت پتروشيمي ها، به توليد بنزين تخصيص يابد و در نتيچه کشور از زير بار فشار غرب مبني بر جلوگيري از فروش بنزين به ايران ، برهد.
اما با روي کار آمدن دوباره ي « اصحاب کهف»  ( بزرگسالان و کهن سالان ) به کرسيهاي قدرت ، دوباره « تنها متخصص محيط زيست» کشور در کرسي رياست مستقر شد . هنوز درست جا نيفتاده بود که دوباره به فکر ضربه زدن به صنايع  داخلي و نيازمند کردن بيشترکشور به واردات افتاد .
از همان آغاز ، خانم ابتکار علم مخالفت با توليد بنزين در داخل را بلند کرد تا جايي که خواهان توقف توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي و واردات بنزين يورو 4 گرديد .
براي جا انداختن اين نظر که ميتواند حق دلالي در بر داشته باشد، ايشان بدون هرگونه مطالعه و رقم و آمار ، مدعي شدند که آلودگي هواي تهران و ديگر کلان شهرهاي کشور ، به دليل بنزين هاي غير استاندارد است و تنها راه نجات واردات بنزين يورو 4 مي باشد .
رييس سازمان محيط زيست در چند روز پيش نيز استفاده از بنزين توليدي پتروشيمي را ضرر رسان و غير قابل توجيه خواندو گفت: بنزين استاندارد يورو 4 تحت هر شرايط و به هر  طريق ممکن [ ولو قاچاق] بايد در کشور توزيع گردد.
ايشان بدون سند ومدرک مدعي شد که مکزيکوسيتي پايتخت کشور مکزيک که از آلوده ترين شهرهاي جهان  بود و هست با اجراي برنامه هاي مبارزه با آلودگي هوا توانست خود را از فهرست 10 شهر آلوده ي جهان رها کند. البته ايشان هيچ اشاره اي به واردات بنزين يورو 4 از سوي کشور مکزيک نکرد و اين مساله را هم مطرح نکرد که در اثر افزايش شمار شهره اي آلوده، مکزيکوسيتي به مقام يازدهم جدول تنزل پيدا کرده است .
اصرار بر واردات بنزين يورو 4 احتمال « دلالي» را بيش از پيش ميکند.
براي جا انداختن اين امر ، شهربانو اماني مشاور امور زنان رييس سازمان محيط زيست با اشاره به آسيبهاي آلودگي هوا بر گروه هاي مختلف جامعه بدون ارايه بن نبشت (مستندات) گفت : 30 در صد از ناباروريها در تهران و کلان شهرها ، به علت آلودگي هوا به وجود آمده است .
در حالي که دکتر مهدي آخوندي رييس پژوهشگاه فن آوريهاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي ، مهر ماه گذشته آخرين آمار نا باروري در کشور را 2/2 در صد اعلام کرد و افزود : « آمار نا باروري مردان ايراني به مراتب بيشتر از زنان است» .