کارزار درخواست تعطیلی معدن شن و ماسه در حریم کوهی سنگ نگاره های ساسانی برم دلک شیراز را امضا کنید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

هدف از این کارزار که توسط کنشگران میراث فرهنگی کشور تدوین شده است، درخواست از مسئولان و مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت صمت و شهرداری شیراز است تا با دقت نظر بیشتر پاسدار هویت تاریخی و میراث مشترک همه ایرانیان باشند.

 

لینک کارزار برای امضا

 

https://www.karzar.net/31081