گلزار شهیدان 30 تیر باید بازسازی گردد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 82، سال دوازدهم، تیر و امرداد 1393، رویه 20

روز 30 تیر ماه 1331 مردم ایران با خیزش یکپارچه، حکومت غیرقانونی قوام‌السلطنه را سرنگون کردند و دوباره حکومت ملی را برقرار کردند.

در این رویارویی، مردم و احزاب ملی با دست‌های خالی با نیروهای تمام مسلح پلیس و ارتش، جانبازی کردند و با تقدیم شهیدان بسیار و نیز جانبازان بیشتر، پس از یک روز نبرد همه‌گیر پیروز شدند.

نه تنها تهران؛ بلکه بیشتر شهرهای ایران صحنه‌ی درگیری مردم و احزاب ملی با نیروهای شهربانی و ارتش بود و به ویژه در شهر اهواز شمار کشته شدگان و زخمی‌ها بسیار زیاد و قابل توجه بود.

شهیدان روز سی ام تیرماه 1330 از سوی مجلس شورای ملی، به عنوان پرافتخار «شهید راه وطن» سرفراز شدند. این شهیدان در قطعه‌ی ویژه‌ای در ابن‌بابویه شهر ری به خاک سپرده شدند. اما شوربختانه پس از گذشت 62 سال از آن رخداد سترگ، به بهانه‌های گوناگون از به‌سازی، نوسازی و بازسازی گلزار شهیدان 30 تیر 1331 جلوگیری به عمل می‌آورند. شهرداری این مسئولیت را به گردن سازمان اوقاف می‌اندازد و سازمان اوقاف مسئولیت را متوجه شهرداری می‌نماید.

شگفتا در رژیم پیشین نیز از بازسازی، به‌سازی و نوسازی گلزار شهیدان 30 تیر جلوگیری می‌کردند؛ در حالی که امروز، با توجه به اقرار سران آمریکا و برخی مقامات بریتانیا روشن گردیده است که سرنگونی حکومت دکترمحمد مصدق بر اثر کودتای آمریکا ـ  انگلستان بوده است و بدین سان، دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای بازسازی، به‌سازی و نوسازی گلزار شهیدان 30 تیر وجود ندارد.
طبقه‌بندی انسانها به «خودی» و «غیرخودی» گرچه شرم‌آور است؛ اما طبقه‌بندی شهیدان راه وطن به «خودی» و «غیرخودی» شرم‌آورتر می‌باشد.