جداسازی خانقین - یکم ـ مقاوله‌نامه‌ی تهران (21 دسامبر 1911 / 29 آذر 1290)

با وجودی‌که مجلس شورای ملی از سوی دولت ایران قرارداد 1907 را کان لم‌یکن اعلام کرد اما دولت‌های روس و انگلیس، مساله‌ی اختلاف مرزی میان ایران و عثمانی را به گونه‌ای مربوط به خود می‌دانستند . از سوی دیگر، پیداشدن نفت در مسجد سلیمان، بر اهمیت راهبردی اروندرود، بیش از پیش افزوده بود و دولت بریتانیا در پی آن بود که این آب‌راه را تحت حاکمیت انحصاری خود درآورد....

ادامه مطلب...

از قلعه‌ي ضحاک شرقي تا قلعه‌ي ضحاک غربي

ارگ‌ها، قلعه‌ها، برج‌ها و باروهايي که در جاي‌جاي فلات ايران بزرگ قرار دارند، هر کدام راويان خاموش بخشي از تاريخ و فرهنگ ايرانيان هستند؛ از قلعه ضحاک ماردوش در باميان افغانستان گرفته تا قلعه شوشي در قفقاز و از قلعه بيرجند تا ارگ بم در خود رازهايي نهفته دارند که اگر از آن‌ها مُهر برگرفته شود، پيوستگي همه‌جانبه‌ي باشندگان در اين سرزمين‌ها با يک‌ديگر، و تاريخ و تمدن مشترک آن‌ها، بيش از پيش آشکار مي‌شود...

ادامه مطلب...

میل‌های ایران

سخن پیرامون سازه‌ای است استوانه‌ای شکل که بیشتر دور شهرها و در مسیر جاده‌ها بنا می‌شده. به این سبب که میلِ واحدِ فاصله‌ها با سازهٔ مورد بحث ما پیوستگی دیرینه و نزدیکی دارد. چند کلامی از میلِ واحدِ فاصله سخن می‌گویم.

ادامه مطلب...