«سیلک» کاشان، مهد تمدنی کهن

کمتر کسی در ایران و حتی در میان مردم دیگر کشورها که تاریخ و تمدن‌های جهان را مطالعه می‌کنند، پیدا می‌شود که نام تپه‌های سیلک را نشنیده باشد. در این محل انسان‌هایی می‌زیستند که پرچم دار صنعتگری و هنر سفالگری در جهان هستند. مردمانی که با دفن کردن هنر دست خود در گور مرده‌هایشان یادگارهای با ارزشی از روزگار خود به جای گذاشته‌اند که بخشی از آن در موزه‌های ایران هستند، بخش دیگر در موزه‌های خارجی و بخشی هم هنوز در دل خاک محفوظ مانده اند.

ادامه مطلب...

جداسازی خانقین - یکم ـ مقاوله‌نامه‌ی تهران (21 دسامبر 1911 / 29 آذر 1290)

با وجودی‌که مجلس شورای ملی از سوی دولت ایران قرارداد 1907 را کان لم‌یکن اعلام کرد اما دولت‌های روس و انگلیس، مساله‌ی اختلاف مرزی میان ایران و عثمانی را به گونه‌ای مربوط به خود می‌دانستند . از سوی دیگر، پیداشدن نفت در مسجد سلیمان، بر اهمیت راهبردی اروندرود، بیش از پیش افزوده بود و دولت بریتانیا در پی آن بود که این آب‌راه را تحت حاکمیت انحصاری خود درآورد....

ادامه مطلب...

از قلعه‌ي ضحاک شرقي تا قلعه‌ي ضحاک غربي

ارگ‌ها، قلعه‌ها، برج‌ها و باروهايي که در جاي‌جاي فلات ايران بزرگ قرار دارند، هر کدام راويان خاموش بخشي از تاريخ و فرهنگ ايرانيان هستند؛ از قلعه ضحاک ماردوش در باميان افغانستان گرفته تا قلعه شوشي در قفقاز و از قلعه بيرجند تا ارگ بم در خود رازهايي نهفته دارند که اگر از آن‌ها مُهر برگرفته شود، پيوستگي همه‌جانبه‌ي باشندگان در اين سرزمين‌ها با يک‌ديگر، و تاريخ و تمدن مشترک آن‌ها، بيش از پيش آشکار مي‌شود...

ادامه مطلب...

میل‌های ایران

سخن پیرامون سازه‌ای است استوانه‌ای شکل که بیشتر دور شهرها و در مسیر جاده‌ها بنا می‌شده. به این سبب که میلِ واحدِ فاصله‌ها با سازهٔ مورد بحث ما پیوستگی دیرینه و نزدیکی دارد. چند کلامی از میلِ واحدِ فاصله سخن می‌گویم.

ادامه مطلب...