کلاینای شهری هخامنشی در قلب ترکیه امروزی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مقبره تومولوسی تاتارلی از کاخ های با شکوه فروانروایان هخامنشی در 30 کیلومتری این شهر قرار دارد.

نقوش رنگی که دیوارهای مقبره را می پوشاند نمایشگر اثبات باستان شناختی حاکمیت سیاسی و فرهنگی هخامنشیان در این ناحیه است که اهمیت بسیاری دارد.

در سال 1969 این مقبره که از سوی روستاییان به یغما رفته بود توسط موزه افیون در سال 1970 مورد کاوش قرار گرفت. چند سال پیش، الوارها و نقوش به سرقت رفته از این مقبره از موزه ستاتساملونگ (staatsssammlung)  مونیخ سر درآورد؛ این مواد فرهنگی آگاهی های ارزشمندی درباره مردمان ساکن در ساتراپ فریژیه دوره هخامنشی به ما می دهد.

فرتور: موقعیت ساتراپ و اثر هنری از یکی از جنگ های هخامنشیان با سکاییان است که در کاخ تومولوسی یافت شده و در مونیخ نگهداری می شود.