سالروز درگذشت پروین اعتصامی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

۱۵ فروردین سالروز درگذشت پروین اعتصامی.

اينکه خاک سیهش بالین است

اختر چرخ ادب پروین است

صاحب آنهمه گفتار امروز

سائل فاتحه و یاسین است

گرچه جز تلخی از ایام ندید

هرچه گویی سخنش شیرین است