قدیمی ترین خط فارسی در ژاپن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 جهان یادگارست و ما رفتنی

 بمردم نماند  به جز مردمی

 (اثر #فردوسی در شاهنامه)

شعر دیگر در خداحافظی ایرج با فریدون است: 

گر در اجلم مساهلت خواهد بور

روشن کنم این دیده بدیدار تو زود

پس (گر) به خلاف گردد این (چرخ) کبود

بدرود تو از من و من از تو بدرود

برای اولین بار استاد هاندا از پژوهشگران ژاپنی در سال ۱۹۰۹ متوجه شد که این دستخط فارسی است و آن را  طی سخنرانی در دانشگاه کیوتو معرفی کرد و در سال ۱۹۵۰ جزو آثار ملی ژاپن به ثبت رسید.

دست خطی که ابتدا خیلی بی اهمیت دیده می‌شد اکنون تنها سند تاریخی مراودات فرهنگی ایران و ژاپن است.