گفتار سازمان‌هاي مردم نهاد در روز ملي خليج فارس

 

به نام آفريدگار خليج هميشه فارس
چه شده است که مردمانی حقیر چشم طمع به ناموس وطن دارند و جانشینان خلف همت‌ها و باکری‌ها و خرازی‌ها و قندی‌ها ساکت نشسته اند؟! مگر شهدای ما را هدفی جز حفظ ناموس وطن بود که از کنار حمله های لفظی به مرزهای ایران زمین بگذریم؟ آنقدر سرگرم خودمان گشته‌ایم که از دشمنی چنین لجوج غافل مانده‌ایم.
دیگر خاموشی در مقابل گستاخی‌های برخاسته از کشوری کوچک در جنوب خلیج فارس کافی است.. کاسه صبرمان لبریز شده است. ما را دیگر یارای فروخوردن خشم در برابر زیاده خواهی اعراب حاشیه خلیج فارس نیست. خموش نشستن و نظاره‌کردن ممکن نیست، کاری خواهیم کرد، غیرت و شجاعت ایرانی را بار دیگر نشان خواهیم داد.
اگر روزی اولویت اول ما مقابله با آنانی بود  که به حریم مرزهای کشور تجاوز کرده‌اند و چشم طمع به این دیار اهورایی دوخته‌اند، حال دشمن درجه یک ما کسانی اند که نگاه پلیدشان به ناموس وطن ماست.
خواست ما از مسئولین کشور، کاهش روابط دیپلماتیک با امارات متحده عربی و اخراج سفیر امارات از ایران، و کاهش روابط تجاری ایران با این کشور متخاصم مي‌باشد.
چنانچه به هر دلیل دستگاه دیپلماسی کشور قصد برخورد جدی با دولت امارات متحده را ندارد ما تشکل های غیر دولتی به کمک بازرگانان و بخش خصوصی ایران تا رسیدن به نتیجه ای درخور اقدامات لازم را در برابر این کشور انجام خواهیم داد.
از وزارت امور خارجه خواستار پيگيري مسئولانه  واقعيت تاريخي و مستند اين خطه از جهان «خليج هميشه فارس» از طريق ديپلماسي خارجي و نهادهاي بين المللي برخورد قاطعانه و صريح و حذف لجاجت‌هاي كشور امارات متحده عربي هستيم
در این راستا ملت ایران در كنار دولت خود علیه هر دشمن خارجی لجوج در برابر واقعيت‌هاي معتبر تاريخي متحد و یک صداست.
روز ملی خلیج فارس  10 اردیبهشت ماه 1389
1- انجمن دوستداران ميراث فرهنگي افراز (تهران)
2- انجمن دوستداران و حافظان خشت خام (يزد)
3- انجمن جوانان سپيد پارس(بابل)
4- کانون گسترش فرهنگ ایران بزرگ (اصفهان)
5- انجمن ايلام شناسي
6- کانون بارگاه مهر(اصفهان)
7- جمعيت دوستداران ميراث فرهنگي يادگار (يزد)
8- انجمن دوستداران ميراث فرهنگي و گردشگري(امرتاد اصفهان)
9- انجمن سريزد
10- انجمن مهر پادين (مهريز)
11- انجمن مهرورزان جوان
12- انجمن گردشگري حافظان طبيعت
13- انجمن چهار سوق كوير (اردكان)
14- كانون ايرانشناسي و گردشگري دانشگاههاي (تبريز)
15- انجمن حاميان ميراث هزار (كرمان)
16- انجمن اسفندگان
17 – انجمن دوستداران ميراث فرهنگي هوتو (بهشهر)