انتشار کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن»

  به تازگی کتابی حقوقی - سیاسی تحت عنوان « مبانی حقوق عمومی در ایران کهن » روانۀ بازار آثار حقوقی شده است.

با تورق آن و سپس با مطالعه ی این کتاب بر شگفتی انسان که همراه با حس غرور ملی برای هر ایرانی است در آدمی بیشتر می شود .

ادامه مطلب: انتشار کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن»