معرفی کتاب اسرار کودتا

 

برگرفته از تارنمای دیپلماسی ایرانی

تالیف: حمید احمدی
انتشارات نی
208 صفحه

گزارش رسمى 200 صفحه اى سیا درباره ى کودتاى 1953 در ایران که به تازگى به دست نیویورک تایمز افتاده است، به نحو قابل ملاحظه اى بر فهم ما از کودتا مى افزاید.
 
این گزارش که توسط دونالد ویلبر ــ دانشمند بسیار معروف و نویسنده ى بسیارى از کتاب ها درباره ى ایران ــ دقیقاً براى جامعه ى اطلاعاتى ایالات متحده ى آمریکا نوشته شده است، کودتایى را تشریح مى کند که در آن تیمى از افسران سیا، محمد مصدق، نخست وزیر ایران را سرنگون کردند.

ویلبر به طور نیمه وقت براى سیا کار مى کرد و در طراحى کودتا و نظارت بر مبارزه ى تبلیغاتى همراه آن، به شدت درگیر بود. اسناد توصیفى مربوط به عملیات مورد نظر این کتاب در پرونده هاى پروژه ى تى پى آژاکس، که در اختیار شاخه ى ایران شعبه ى خاور نزدیک و جنوب آسیا قرار دارد، موجود است.