نقدي بر «جهان نماي تاريخ ايران»

ديرگاهي نيست تا کتابي ارزشمند، در زمينه‌ي تاريخ و تمدن ايران، با چاپي
بسيار نفيس، از سوي انتشارات سمرقند روانه‌ي بازار شده است به نام
«جهان‌نماي تاريخ ايران»، اين کتاب دست‌آورد پژوهشي بزرگ و مستند است که به
دست نويسنده و پژوهشگر فرهنگ و تمدن ايران دکتر هوشنگ طالع انجام گرفته
است. کتاب داراي چند بخش است و يک پيش‌گفتار که در آن درباره‌ي چگونگي
شکل‌گيري ايران بزرگ : آريانا، ايرانا، ايران، به گونه‌اي کاملا مستند و
علمي سخن رفته است.

ادامه مطلب: نقدي بر «جهان نماي تاريخ ايران»

پاره‎اي ازكتاب هاي انتشارات سمرقند

ارتش، توان و نيرومندي هوشنگ طالع
مشاعره از ديوان حافظ مقبوله گنجه‎اي
تجاوز عراق، خيانت خودي، حمايت بيگانه هوشنگ طالع..

ادامه مطلب: پاره‎اي ازكتاب هاي انتشارات سمرقند

معرفي کتاب: قرارداد الجزاير و پي‌آمدهاي آن2

ويرايش نخست اين کتاب، با نام «تجاوز و دفاع (ريشه‌ها و پي‌آمدهاي تجاوز نظامي عراق به ايران)»، در سال 1364 در پاريس(فرانسه) منتشر شد. ويرايش دوم آن، با نام «تجاوز عراق، خيانت خودي، حمايت بيگانه» در تابستان 1380، منتشر گرديد. و اين کتاب،  ويرايش سوم آن است که با نام «قرارداد الجزاير و پي‌آمدهاي آن (تجاوزي که درهم شکسته شد)»، انتشار يافته است....

ادامه مطلب: معرفي کتاب: قرارداد الجزاير و پي‌آمدهاي آن2

زیر مجموعه ها