2خاطره نوروزی

 

برگرفته از مجله خواندنی . شماره 70
 درست سي سال پيش بود که ايام نوروزي 1346 را همراه خانواده در کرانه هاي مديترانه در جنوب ترکيه گذراندم و از ديدن آثار زيباي يوناني و رومي و بازمانده هايي از عصر هخامنشي لذت ها بردم.
آلانيا تلفظ عاميانه ي علاينيه يادگار شهر و بندري است که آن را علاءالدين کيقباد اول پادشاه سلجوقي روم در سال 626 تا 634 در محل يک شهر ويران شده يوناني ساخته است.
در جستجوي آثار تاريخي در ميان مزارع و باغ ها راه ميرفتيم و از مناظر زيبا و هواي بهشتي لذت ميبرديم فرزندانم اظهار تشنگي کردند. از پيرزني که در کنار در ورودي باغي نشسته بود و جوراب مي بافت آب خواستيم. با لطف و مهرباني گفت: « بفرماييد تو، آب بخوريد و دهني هم شيرين کنيد. آخرنوروز است و عيد ماست»
از شنيدن اين که گفت نوروز عيد ماست کنجکاو شدم. به درون باغ رفتيم و با حيرت در کنار سفره هفت سين نشستيم و وقتي پيرزن فهميد که ايراني هستيم مهرباني اش بيشتر شد و اصرار کرد که ناهار بايد بمانيد. آخر من هم ايراني هستم. پرسيدم در چه تاريخي از ايران به اين گوشه دورافتاده که دورترين نقطه ترکيه از ايران است آمدهاي؟ گفت: «من تازه نيامده ام. از بازماندگان سلجوقيانم و نام خانوادگي ام هم سلجوقي است»
از آن روزها درست سي سال مي گذرد. در اين مدت هميشه فکر کرده ام که آداب و رسوم زيبا و منطقي و طبيعي ما در خارج از ايران در شرق و غرب و شمال و جنوب کشور ما هم گسترده شده است. نوروز که در حافظه قومي ما به جمشيد پادشاه اساطيري نسبت داده شده از هندتا بالکان و از سمرقند تا بخارا و کوه هاي قفقاز تا کرانه هاي جنوبي خليج فارس با آداب و رسوم مشابهي جشن گرفته ميشود.

                                                       برگرفته از چهل گفتار در ادب و تاريخ فرهنگ ايران
                                                               دکتر محمد امين رياحي ـ 1379ـ ر 52


نوروز از ماداگاسکار تا پاريس

نوروز سال 1361 بود. در حومه ي پاريس روزگار را به سر مي بردم. سر کوچه، يک مغازه ي خشکشويي بود که متعلق به يک مرد و زن اهل جزيره ي ماداگاسکار بودند. بامداد نوروز که از خانه به در آمدم، ديدم که خشکشويي بسته است. چند روز بعد که گذارم به خشکشويي افتاد، دليل بسته بودن مغازه را جويا شدم. در پاسخ گفتند «عيد ما بود.» گفتم نوروز، گفتند آري.
پرسيدم مردم ماداگاسکار را چه کار با نوروز، گفتند که ما هندي تبار هستيم و پيرو آيين اسماعيليه و افزودند که ما مراسم عيد را در مسجدمان در پاريس برگزار مي کنيم.
از آنان دعوت کردم که به خانه ي ما بيايند و از سفره ي هفتسين بازديد کنند که خيلي مورد توجه شان قرار گرفت و گفتند که ما هم سال آينده، سبزه سبز خواهيم کرد و...