نیایش نوروزی، سروده بانو هما ارژنگی

بانو هما ارژنگی / شاعر و فعال فرهنگی ایران

 

ای واژگون سازندهِ دل ها و دیده ها

ای گرداننده روزها و شب ها

ای دیگرگون سازنده بودن ها و توانایی ها

دیگرگون ساز بودنمان را به بهاری بودن ها

الا ای اهورای با فر و جاه

به فرمان تو تابش هور و ماه

 

در این روز نو از مه فرودین

به آیینِ جمشیدِ فرخنده دین

بگردان دل و دیده ام از گناه

بیاموزم از نو دگرگونه راه

روان مرا از غم آزاد کن

بهین روزی ام بخش و دل شاد کن