عمارت بادگیر در کاخ گلستان تهران

عمارت بادگیر که در کاخ گلستان تهران واقع شده‌ است، بین سال‌های ۱۲۲۰ و ۱۲۶۰ به دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته شد. مظفرالدین‌شاه قاجار در همین عمارت تاجگذاری کرد.