قلعه‏ ی شیخ نصوری

بندر باستانی سیراف در استان بوشهر که در تابلوی راهنمای این قلعه چنین نوشته شده «این قلعه متعلق به خاندان نصوری است که توسط شیخ جبار دوم پدربزرگ شیخ ناصر نصوری در اوایل قاجاریه ساخته شده است. این قلعه دارای گچ‌بری‌های زیبایی بوده است که 18 تابلو بسیار زیبا از مجالس شاهنامه فردوسی نیز در ایوان غربی نقش بسته است. تاریخ احداث قلعه سال (1224 ه.ق.) (برابر با سال 1182 ه.خ.) بوده که تا سال 1356 ه.خ. خانواده نصوری در آن سکونت داشته‌اند»

ادامه مطلب: قلعه‏ ی شیخ نصوری

Christian Assyrians in Iran

Of these three groups the first, the group generally known as Armani by Iranians, is the largest. Armenians were transferred by Safavid kings from Armenia to northwestern Iran and to Isfahan because they were generally skilled craftsmen, and from these two centers they gradually moved to other parts of Iran.

 

ادامه مطلب: Christian Assyrians in Iran

Golestan Palace Iranian works of art and architecture from Safavid era to the present

For many centuries Iran used to be the source of admiration and therefore envy for other peoples who frequently invaded the country to plunder its great wealth. Because of these wars the nation suffered, yet it was enriched through the diversity of its ethnic groups, languages, arts, and culture in general. After all, does not the beauty of life lie in its diversity?

 

ادامه مطلب: Golestan Palace Iranian works of art and architecture from Safavid era to the present

مسجد جامع دهلی و سنگ نوشته‌های مرمری زیبای فارسی آن

مسجد جامع دهلی یا مسجد جهان نما ، از مهمترین مساجد هندوستان و بزرگترین و زیباترین مساجد عالم اسلام تا اواخر قرون بیستم بوده است.ابن بطوطه در سفرنامه خود این مسجد را به عنوان بزرگترین مسجد جهان توصیف واز نوادر روزگار دانسته است و البته نوشته است ۶ منار و شش گنبد دارد.

ادامه مطلب: مسجد جامع دهلی و سنگ نوشته‌های مرمری زیبای فارسی آن

بخش کوتاهی از سفرنامه‌ی سُغد و خوارزم - عجب حس قریبی دارد این شهر!

بخش کوتاهی از سفرنامه‌ی سُغد و خوارزم - عجب حس قریبی دارد این شهر!

 

ادامه مطلب: بخش کوتاهی از سفرنامه‌ی سُغد و خوارزم - عجب حس قریبی دارد این شهر!