پردیس

درخت از دیرباز در ایران مقدس بود و در نقش‌های مختلف تاریخی ایران، نقش درخت زندگی، یکی از نمادهای مذهبی بود که از دوران‌های پیش از تاریخ دوران پس از ساسانیان همواره زینت‌گر اشیای نقش‌دار بوده است.

 

دستگاه‌های آواز ایرانی

برای شناخت دستگاه‌های موسیقی ایرانی باید تک تک این گوشه ها را فراگرفت تا کم کم به فضای یک دستگاه و یا یک آواز بلند پی برد.

 

دیپلماسی هنر و حفظ فرهنگ هنری

هنر ایران از روزگاران گذشته تا امروز و دیروز که عصر قاجار بود، پیامش را خیلی زیبا، گویا، شفاف و قابل لمس منتقل کرده است. من برای تبیین چیزی که گفتم، از مثالهای فراوانی که در ذهن دارم، چند تا را می‌گویم؛ مثلا ایتالیا مهد هنر است و بزرگانی مثل داوینچی در این فرهنگ رشد کرده‌اند. داوینچی عاشق رنگهای ایرانی است. او در لنگرگاهها می‌چرخید و از سیاحان و دریانوردان سراغ شنگرف و لاجورد ایران را می‌گرفت.