پرتره؛ سعدی شیرازی

تابلوی آبرنگ سعدی- اثر شادروان استاد رسام ارژنگی

پردیس

درخت از دیرباز در ایران مقدس بود و در نقش‌های مختلف تاریخی ایران، نقش درخت زندگی، یکی از نمادهای مذهبی بود که از دوران‌های پیش از تاریخ دوران پس از ساسانیان همواره زینت‌گر اشیای نقش‌دار بوده است.

 

ادامه مطلب: پردیس

دیپلماسی هنر و حفظ فرهنگ هنری

هنر ایران از روزگاران گذشته تا امروز و دیروز که عصر قاجار بود، پیامش را خیلی زیبا، گویا، شفاف و قابل لمس منتقل کرده است. من برای تبیین چیزی که گفتم، از مثالهای فراوانی که در ذهن دارم، چند تا را می‌گویم؛ مثلا ایتالیا مهد هنر است و بزرگانی مثل داوینچی در این فرهنگ رشد کرده‌اند. داوینچی عاشق رنگهای ایرانی است. او در لنگرگاهها می‌چرخید و از سیاحان و دریانوردان سراغ شنگرف و لاجورد ایران را می‌گرفت.

ادامه مطلب: دیپلماسی هنر و حفظ فرهنگ هنری