روز بزرگداشت ملاصدرا

 

مهمان خانه ملاصدرا شوید - یادگاری از اقامت ۱۵ ساله حکیم در کهک

http://www.iranboom.ir/gardesh-gari/4342-mehman-khane-molasadra.html

 

احیای خانه ملاصدرا در گیر و دار مشکلات مالی - مردی در غربت ابدی

http://www.iranboom.ir/didehban/yademan-ha/14167-