شاهرخ‌ مسکوب، شاهینِ‌ بلندپروازِ‌ اندیشه ‌و فرهنگ

 

 اکنون ماییم و مسکوب، فرزانه‌ای جاودانه با دست‌ْآوردهایی یادمانی : رنگین‌کمانی از آزادگی، اندیشه‌وَرزی و فرهنگ‌پژوهی که هر بخشی از آن آیینه‌ای است تابناک از دهه‌ها کوشش و پویشِ خستگی‌ناپذیر و پیچ‌ و تاب در هَزارتوهای  جان و روانِ ِ فرهنگ‌ ‌ْسازانِ ایرانی و جز ایرانی .

   اندیشیدن به ایران، به گذشته، به اکنون و به فردای ایران و پرسیدن  و کاویدن و پژوهیدن و نوشتن در زبان و ادب و فرهنگ و هویّتِ ایران و ایرانیان، از زمینه‌های پایدارِ تلاش‌هایِ پیوسته‌ و پُربار او بود .

«مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار»، «سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز»، «در کوی دوست»، «ملیت و زبان»، «گفت‌وگو در باغ»، «چند گفتار در فرهنگ ایران»، «داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع»، «خواب و خاموشی»، «درباره سیاست و فرهنگ»، «سفر در خواب»، «کارنامه ناتمام»، «روزها در راه»، «ارمغان مور» و «سوگ مادر» از کتاب‌های تألیفی این نویسنده است. او همچنین کتاب‌های «ادیب شهریار»، «ادیپوس در کلنوس» اثر سوفوکل و «پرومته‌ در زنجیر» اثر آشیلوس را به فارسی ترجمه کرده است.

 

سخن در شاهنامه(شاهرخ مسکوب)

http://www.iranboom.ir/hakime-tos/shahnameh/2213-sokhan-dar-shahnameh.html

 

 

ای سرزمین من - سرودهٔ شادروان شاهرخ مسکوب

http://www.iranboom.ir/shekar-shekan/chame/15380-ei-sarzamin-man-9405.html

 

 

کتاب «زبان فارسی و هویت ایرانی» به صورت الکترونیکی

http://www.iranboom.ir/ketab-khaneh/anbar/15688-ketab-zaban-farsi-voviat-irani-pdf.html

 

 

شاهنامه و تاریخ

http://www.iranboom.ir/hakime-tos/shahnameh/8-shahnameh1.html

 

 

دربارۀ هویت - شاهرخ مسکوب

http://www.iranboom.ir/iranshahr/iran-pajohi/3028-darbareye-hoviat-shahrokh-meskob.html

 

تاریخ - شاهرخ مسکوب

http://www.iranboom.ir/hakime-tos/shahnameh/4476-tarikh-meskob.html

 

زمان - شاهرخ مسکوب

http://www.iranboom.ir/hakime-tos/shahnameh/4472-zaman-shahrokh-meskob.html

 

 

کتاب اقلیم حضور - یادنامه شاهرخ مسکوب

http://www.iranboom.ir/ketab-khaneh/ketab/4734-ketab-eghlim-hozor.html

 

 

چاپ اثری («شکاریم یکسر همه پیش مرگ؛ جستارها، گفتارها و نوشتارهایی از شاهرخ مسکوب») از شاهرخ مسکوب

http://www.iranboom.ir/ketab-khaneh/ketab/9096-1391-10-30-08-14-46.html

 

 

کتاب الکترونیکی سوگ مادر

https://t.me/iranboom_ir/26083

 

 

شاهنامه‌ی فردوسی

میان‌گفتار: از گاتها تا حافظ ، از زئوس تا نیچه

درس‌گفتارهای شاهرخ مسکوب

https://t.me/iranboom_ir/22456

 

 

کتاب الکترونیکی《تن پهلوان و روان خردمند》

پژوهشهای تازه در شاهنامه

نوشته: شاهرخ مسکوب

https://t.me/iranboom_ir/8336

 

 

اقلیم حضور

یادنامه شاهرخ مسکوب

https://t.me/iranboom_ir/26094