بخشی از دستخط دکتر محمد مصدق

در زندگی مشقت‌بارم خاطرات بسیار دارم که نمیدانم به کدامیک رجحان دهم و آن را برای درج در این دفتر انتخاب نمایم از گذشته می‌گذرم.

عقیده دارم که مخالفت عده‌ای معدود، نباید موجب یاس افراد شود؛ چه در قبال وطن و اجتماع، هرکس وظایفی دارد که برای انجام آن باید گام‌های بلند بردارد.

احمدآباد بیست و یکم آذرماه ۱۳۳۷