قصّه‌های شیرین ایرانی مرزبان‌نامه - راسو و زاغ

بر بالای تپّه‌ای، یک درخت بود؛ درختی پر شاخ و برگ و بزرگ. بر روی این درخت، زاغی لانه داشت. زاغ به خوبی و خوشی در آن‌جا زندگی می‌کرد و غصّه و غمی نداشت.

ادامه مطلب...

ضرب المثل‌های شیرین فارسی - «ح»

داستان های پند آموز، داستان و جملات بزرگان
ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته‏اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ بااین‌حال، در سخن به‏ کار می‌رود.

ادامه مطلب...

امثال و حکم فارسی - کار هر بز نیست خرمن کوفتن!

در زبان مردم کوچه و بازار، بیتی جاری است که جزو مثل‌های سائره گردیده است. مثل این مثل است: «کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر می‌خواهد و مرد کهن».

ادامه مطلب...