امثال و حکم فارسی - هرِ را از برِ تشخیص نمی‌دهد!

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از روزنامه اطلاعات

محمدرضا سهرابی‌نژاد

مثل «هرِ» را از«بِر» تشخیص نمی‌دهد، ازآن مثل‌هایی است که در روستا و کوهستان زاده شده و با مرور زمان شهری شده و در فرهنگ شهر و شهرنشینی اتراق کرده است.

کاربرد امروزی آن وقتی است که بخواهند دانش یا تخصص کسی را تحقیر کنند. در این حال با طعنه می‌گویند که مثلاً: فلانی که هرِ را از بِر تشخیص نمی‌دهد؛ یعنی آدم نادان و نامطلعی است.

چگونگی پیدایی این مثل را از زبان چوپانان چنین نقل کرده‌اند: وقتی چوپانان گلۀ گوسفند را به صحرا می‌برند، گوسفندهای مشغول چَرا، آرام آرام از هم جدا و از گله دور می‌شوند. وقتی چوپان احساس خطر کند، دراین وقت با صوت و صدای «هِر،هِر» گوسفندها را صدا می‌زند تا به گله برگردند و جمع شوند. حالا اگر چوپان بخواهد گوسفندها را پیش براند و دور کند، صدا می‌زند که بِر،بِر!

بنابراین، مثل یا اصطلاح«هرِ وبر» یعنی بیایید و بروید چوپانی از تراوش‌های زندگی چوپانی است. امروز وقتی بخواهند کسی را در دانش یا تخصص و یا کاری نادان ونامطلع جلوه دهند و مــعرفی کنند، می‌گویند: او که هرِ را از برِ تشخیص نمی‌ دهد!