واژگان برابر فارسی

پارسی باستان

پارسی باستان یا فرس هخامنشی در دوران هخامنشیان، زبان رسمی شاهنشاهی ایران بود که از کوه‌های هندوکش تا دریای مدیترانه و مصر گسترده بود. فرس هخامنشی، با زبان روستایی و سانسکریت، خویشاوندی نزدیک دارد .

در دستور زبان فرس هخامنشی، هشت حالت برای اسم وجود دارد و روش صرف افعال، چنان گسترده است که افزون بر گذشته، حال و آینده، حالت‌های گوناگون اراده، آهنگ ( قصد ) خواست و احتمال را نیز با دگرگون کردن پایان فعل‌ها می‌توان بیان کرد.

 

برند = نام / نشان

آیتم = تکه / بخش /قلم

ادامه مطلب...

نخستین سند ادبی ارتباط آذربایجان و شاهنامه

کهن ترین اشاره‌ای که تا امروز درباره رواج شعر پارسی در آذربایجان به دست آمده، این خبر تاریخ طبری از محمد بن بعبث است که: «حد ثنی … انه انشدنی بالمراغه جماعه من اشیاخها اشعاراً لابن البعیث بالفارسیه و یذکرون ادبه و شجاعته و له اخبرا و احادیث» (طبری: 170 و 171). بر همین بنیاد برخی از پژوهشگران، «محمد بن بعبث» را نخستین پارسی سرای آذربایجان دانسته‌اند که نمونه‌ای از اشعار او باقی نمانده است

ادامه مطلب...

واژگان فارسی 40

اساسنامه‎ی فرهنگستان ایران در جلسه‎ی روز 29 اردی‌بهشت ماه 1314 به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ پنجم خرداد ماه همان سال به وزارت معارف ابلاغ شد. این نهاد روز 12 خرداد ماه 1314 در ساختمان پیشین دانشکده‎ی حقوق و علوم سیاسی به ریاست محمدعلی فروغی نخست وزیر و با عضویت 24 تن از اعضای پیوسته بنیاد گذارده شد. فرهنگستان ایران افزون بر اعضای پیوسته، دارای عضو‎های وابسته نیز بود. رفته رفته اعضای پیوسته‎ فرهنگستان ایران افزایش یافت و به 41 تن رسید.

ادامه مطلب...