ریشه در خاک - سروده‌ی فریدون مشیری

تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد
و اشک من ترا بدرود خواهد گفت.
نگاهت تلخ و افسرده است.
دلت را خار خار نا امیدی سخت آزرده است.
غم این نابسامانی همه توش وتوانت را زتن برده است.

ادامه مطلب...

به مناسبت آزادی خرمشهر - ادیب برومند

بسی خوانده ای وصف گندآوران                                که بردندگوی از سرسروران

به پیکار دشمن فشردند پای                                      تبه ساخته دستبرد سران

کنون بشنوازفتح خونینه شهر                                که یکچند تازید دشمن برآن

ادامه مطلب...

بزرگداشت مقام فردوسی

استاد ادیب برومند ، شاعر ملی ایران به مناسبت بزرگداشت مقام فردوسی “شعرواره‌ای” سروده اند؛ این اثر ضمن بزرگداشت مقام شامخ فردوسی ، سرمشقی برای علاقه مندان به شعر نو نیزمی باشد. امیدواریم با نشر این اثر گامی کوچک  در جهت اشاعه هنرواشعار میهنی این شاعرملی  برداشته باشیم.

ادامه مطلب...

به‌پیشگاه فردوسی

الا ای سخن‌سنج بیداربخت / که بردی به فردوس جاوید رخت
تو بالیده در عهد سامانیان / سگالیده در کار ایرانیان

ادامه مطلب...

وطن یعنی چه؟ - علیرضا شجاع‌پور

وطن یعنی چه، یعنی دشت صحرا؟
                                                      وطن یعنی چه، یعنی رود دریـــــــا؟
وطن یعنی چه، یعنی باغ، بیشـــــه؟
                                                       وطن یعنی چه، یعنی کشت، ریشــه؟

ادامه مطلب...

شعر درباره ایران 7 - سرو آزاد

امشب همه غم‌های عالم را خبر کن!

بشنین و با من گریه سر کن،

                            گریه سر کن

ای جنگل، ای انبوه اندوهان دیرین!

ای چون دل من، ای خموش گریه آگین!

ادامه مطلب...

شعر درباره ایران زمین 10 - ترانه سرود آذربایجان

ترانه آذربایجان یکی از ساخته های عارف قزوینی شاعر و ترانه سرای ملی عصر مشروطه است. این تصنیف هنگام قیام آذربایجان و ریاست وزرایی وثوق الدوله سروده شد چون او گفته بود که « آذربایجان عضو فلج ایران است »! ترانه سرود آذربایجان که بازگو کننده مهر ایرانیان به آذربایجان پاره تن میهن است به شیوه ترانه سرایی دوره قاجار ساخته شده است. عارف در این ترانه همچنین از مردم تبریز به نمایندگی از شیرزنان و شیرمردان آذری که در برابر دشمنان ایستادگی می کنند، می خواهد که برای پایداری خود پیوسته به ریشه های فرهنگی و زبانی مشترک همه ایرانیان مهر بورزند. این ترانه سرود را می توانید در اینجا بشنوید و متن کامل آن را در ادامه بخوانید:

ادامه مطلب...