در روح و جان محمد نوری مهر میهن موج می‌زد

ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بد گُهران !
ای عشق سوزان، ای شیرین‌ترین رویای من تو بمان ، در دل و جان !
ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان!
ای مهر رخشان، ای روشن گر دنیای من، به جهان، تو بمان !

ریشه در خاک - سروده‌ی فریدون مشیری

تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد
و اشک من ترا بدرود خواهد گفت.
نگاهت تلخ و افسرده است.
دلت را خار خار نا امیدی سخت آزرده است.
غم این نابسامانی همه توش وتوانت را زتن برده است.

به مناسبت آزادی خرمشهر - ادیب برومند

بسی خوانده ای وصف گندآوران                                که بردندگوی از سرسروران

به پیکار دشمن فشردند پای                                      تبه ساخته دستبرد سران

کنون بشنوازفتح خونینه شهر                                که یکچند تازید دشمن برآن

بزرگداشت مقام فردوسی

استاد ادیب برومند ، شاعر ملی ایران به مناسبت بزرگداشت مقام فردوسی “شعرواره‌ای” سروده اند؛ این اثر ضمن بزرگداشت مقام شامخ فردوسی ، سرمشقی برای علاقه مندان به شعر نو نیزمی باشد. امیدواریم با نشر این اثر گامی کوچک  در جهت اشاعه هنرواشعار میهنی این شاعرملی  برداشته باشیم.

وطن یعنی چه؟ - علیرضا شجاع‌پور

وطن یعنی چه، یعنی دشت صحرا؟
                                                      وطن یعنی چه، یعنی رود دریـــــــا؟
وطن یعنی چه، یعنی باغ، بیشـــــه؟
                                                       وطن یعنی چه، یعنی کشت، ریشــه؟

شعر درباره ایران 7 - سرو آزاد

امشب همه غم‌های عالم را خبر کن!

بشنین و با من گریه سر کن،

                            گریه سر کن

ای جنگل، ای انبوه اندوهان دیرین!

ای چون دل من، ای خموش گریه آگین!