ذکر جمیل سعدی - استاد سید محمدحسین شهریار

دیدمت دورنمای در و بام ای شیراز
سرم آمد به بر سینه، سلام ای شیراز

وامداریم و سر افکنده ز خجلت در پیش

که پس‌ انداخته‌ایم این‌همه وام ای شیراز

ترانه‌هایی از 60 شاعر اران و شروان

در نزهة‌المجالس جمال خلیل شروانی که در نیمه اوّل قرن هفتم در شروان تألیف شده، ترانه‌های فراوانی از گویندگان آن سوی ارس (شروان و اران) از 6 شهر: گنجه، شروان، بیلقان، تفلیس، دربند، باکو به یادگار مانده است که نمونه‌هایی از آثار هزاران شاعر پارسی‌گوی از یاد رفته، و دلیل روشنی بر دیرینگی گسترش فرهنگ ایرانی در آن دیار است. در آن کتاب اشعار شاعرانی هم هست که به شهر معینی نسبت نیافته‌اند و حدس زده می‌شود که از همان نواحی باشند.