چامه اي درباره ي ايران ۱۲

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از ایرانبوم
چامه اي ديگر درباره ايران در پي مي آيد. اميداست ملت ايران (مردم واقع در فلات ايران و تمام سرزمينهايي كه در آن نوروز برگزار مي شود شامل تاجيكستان، افغانستان، ايران مركزي، اران، شروان، ارمنستان و...) در سال اتحاد ملي مانند گذشته هرچه بيشتر به هم نزديكتر شوند تا خار چشم دشمنان چشم تنگ شوند. پاينده ايران.

مـا کـه اطفـال ایـن دبستانیم            همــه از خـاک پــاک ایرانیـــم

 

همــه بـا هــم برادر وطنـیـم             مهربان همچو جسم با جانیـم

 

اشرف و انجــب تمــام ملـــل           یـادگـــار قـدیـــــم دورانــیــــم

 

وطن ما بــه جای مادر ماست           مـــا گروه وطـــن پرستــانیـــم

 

شکــر داریــم کـــز طفولیــت           درس حب الوطن همی خوانیم

 

چون که حب وطن ز ایمانست           مـا یقیـنــا ز اهـــل ایمـــانیــم

 

گر رسد دشمنی برای وطـن            جـــان و دل رایگــان بیفشانیم

 

                                                                     « ایرج میرزا »