ستاره - زهره قیومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از روزنامه اطلاعات

ستاره آی ستاره از آسمون می‌باره

کوچیک، بزرگ و زیبا شادی برام می‌یاره

ستاره ام قشنگه سفید و رنگارنگه

می‌ریزه تو سبدم اندازه‌ی یه سنگه

شب که می‌خوام بخوابم اون توی آسمونه

خوب نگاهش می‌کنم تا خواب من و بگیره

شب که می‌شه ستاره میره توی آسمون

صبح زود اون می‌افته تو دامن مامان جون

آب نباتن ستاره‌هام می‌خورمش چالام‌چالام!


زهره قیومی ـ 10 ساله ـ گلپایگان