خدا - سرودۀ هانیه طالبی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگرفته از روزنامه اطلاعات

خداخدای بچه‌ها خدای خوب و آشنا

خدای مهربون من خدای آرزوی من

تویی که داده‌ای به ما زبان‌وگوش ودست‌و پا

پدر و مادر داده‌ای گل‌های زیبا داده‌ای

صدای جیک‌جیک دادی به جوجه طلایی

بال دادی به پرنده تا بشه اون بالنده

خدای مهربونم خیلی دوست می‌دارم

هرچی که هست تو دنیا تو بخشیدی ای خدا

«هانیه طالبی» کلاس دوم راهنمایی -گلپایگان