خرمشهر - سرودهٔ مرادعلی بیگی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر همایون باد
طراح: مجتبا عالیخانی


تو به خون غسل شهادت کرده‌ای
ای زخون خود به تن کرده کفن

شهرخونین ای تو خرم شهر من
معنی گل واژهٔ حب الوطن

تو به خون غسل شهادت کرده‌ای
ای زخون خود به تن کرده کفن

پیکرت آماج تیر فتنهٔ شغادها
پهلُو ایران زمین ای از تبار تهمتن

در نبرد با خصم ایستادی چو کوه
خم نکردی سر به پیش اهرمن

دررهٔ آزادی ات گشتند شهید
سربه سراز پیرو برنا مرد و زن

خاک تو خود کربلای دیگری ست
تربت آمیخته با خون ابنای وطن

هر وجب از خاک تو دارد نشان
رد پای سربدارانی ز ایران کهن

نیست «سینا» را تمنایی جزاین
تا  فدای تو نماید  جان و تن

3/3/1390
مرادعلی بیگی (سینا) لنگرودی