چامه درباره ی ايران 15 ايران زمين سروده حسین پژمان بختیاری

چامه ای که در این نوشتار گزینش کردم قطعه ایران زمین سروده حسین پژمان بختیاری است. می خواستم تنها از چامه ی این شاعر بزرگوار استفاده کنم ولی شایسته دانستم که یک معرفی هر چند کم از این شاعر را هم بیاورم کسی که عمرش را برای اعتلای فرهنگی جامعه اش صرف کرده. روانش شاد و نامش گرامی.

ادامه مطلب...

هر زبانی باید مرزی داشته باشد

زبانهایی که ما امروز می شناسیم و از هر یکی کم یا بیش آگاهی داریم هرکدام در آمیخته و پدید آمده از چند زبان باستان می باشد که آن زبانها امروز لز میان رفته. مانند زبان فرانسه از درآمیختن لاتین با زبان بومی گال پدید آمده سپس کلمه های دیگر بر آن افزوده شده.

ادامه مطلب...

نگاهی ديگر: زن در ادبیات کهن

ادبِیات قلمرو تجربه هاست.باور این واقعیت است که زندگی با معناست و معناِی زِیستن را در هر فرهنگِی از ادبِیات آن فرهنگ ، باِید جست؛ چرا که ادبِیات، نماد فرهنگ است و نمود جامعه ِی بشرِی در گذر روزگاران روش و منش هر ملِیتِی،اخلاق پسندِیده و ناپسند در هر فرهنگِی، آِیین و رسوم هر قومِی ، دِین و بِینش مذهبِی هر گروهِی ، نوع فرمانرواِیی و نظام سِیاسِی هر کشورِی و در ِیک سخن ، فرهنگ هر سرزمِینِی در ادبِیات آن سرزمِین پدِیدار مِیگردد.

ادامه مطلب...

سایه‌ی مغول - صادق هدایت

توضیح: داستان سایه مغول از مجموعه‌ای که توسط نشر جامه دران در سال 1383 به چاپ رسیده انتخاب شده است . متأسفانه دسترسی به متن اصیل این داستان برای نگارنده میسر نشد. گویا تفاوتهای ناچیزی در این متن با نوشته اصلی صادق هدایت وجود دارد.

ادامه مطلب...

داستان شیخ صنعان (3)

سپس عطار گوید هرگز مپندار که این حالت و این لغزش تنها آن پیر را پیش آمد؛ نه چنین است که این صورت حال آدمیان است هر لحظه در معرض هجوم صرصر هوایند و وسوسه ابلیس حیلت‌ساز

ادامه مطلب...

پاسداشت زبان فارسی از مهم‌ترین خویش‌کاری‌های (وظایف) ملی است

هر دولت ایرانی، به هرگونه و به هر شکلی که جایگاه در مدیریت کشور و جامعه‌ی ایرانی دست یافته باشد، می‌باید به دو اولویت مرتبط تنگاتنگ با منافع ملی، توجه لازم مبذول دارد. این دو اولویت عبارتند از: پاس کالبد ملت ایران یعنی سرزمین ایرانیان و پاس روان ملت ایران، یعنی زبان پارسی...

ادامه مطلب...

زبان فارسی، عامل بنیادین وحدت و پویایی حوزه‌ی فرهنگ ایران

نوشته‌ای را که در ادامه می‌خوانید، گفتگویی با دکتر «پرویز ورجاوند» است که نخستین بار در یادنامه روانشاد دکتر بهرام فره‌وشی (یاد یار مهربان؛ موسسه فرهنگی و انتشاراتی فروهر) انتشار یافته است

ادامه مطلب...

توانایی زبان فارسی در معادل‌سازی

در تاریخ جهان، هر دوره‌ای ویژگی‌هایی داشته است. در آغاز تاریخ، آدمیان زندگی قبیله‌ای داشتند و دوران افسانه‌ها بوده است. پس از پیدایش کشاورزی، دوره‌ی ده‌نشینی و شهرنشینی آغاز شده است. سپس دوران کشورگشایی‌ها و تشکیل پادشاهی‌های بزرگ مانند پادشاهی‌‌های هخامنشیان و اسکندر و امپراتوری رم بوده است.

ادامه مطلب...

نفرین به انگلیس - ملک‌الشعرا بهار

در کتاب "ترفند پیغمبر سازان و دساتیر آسمانی" نگارش "علی  اصغر مصطفوی"که پیرامون نیرنگ بازی کشورهای اروپایی و به ویژه انگلیس درباره‌ی ایجاد فرقه‌های مذهبی جعلی و وابسته با هدف ایجاد تفرقه ی دینی و مذهبی در کشورهای مشرق زمین است ،قصیده یا نفرین نامه ای از ملک الشعرای بهار به چشم میخورد که ،نشان دهند افکار حاکم بر جامعه آن دوران است و دریایی پر از معانیِِِ ِ ناب.

ادامه مطلب...

تاجیک‌ها خط فارسی را عربی نامیدند

در سال‌های پس از استقلال تاجیکستان، عطش مردم این کشور برای کسب دوباره هویت تاریخی خود در روی آوردن به آموختن خط فارسی جلوه‌گر شد، اما دولت تاجیکستان طی این سال‌ها همچنان در برابر این خواسته تاریخی مقاومت می‌کند.

ادامه مطلب...