آموزش زبان فارسی در کشور فرانسه

درآمد:  از زمان آغاز ارتباطات فرهنگی ایران و فرانسه حدود 400 سال می‌گذرد، هنگامی که صفویان با دولت نیرومند عثمانی در مبارزه بودند، نخستین گروه کشیشان فرانسوی برای تبلیغ آیین خود به ایران آمدند و ایرانیانِ مسلمان، با مهربانی و مهمان نوازی از آنان پذیرایی کردند و آنان را با زبان و فرهنگ خود آشنا کردند.

 

ادامه مطلب...

چکیده مقالات نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی - استادان زبان فارسی - 1

مقدمه : گسترش زبان و ادبیات فارسی دارای اهمیت راهبردی است. زبان‌ فارسی‌، زبانی‌ فاخر، زیبا، رسا و پرظرفیت‌ است‌ و محمولۀ بسیار عظیمی‌ از گنجینه‌ معارف‌بشری‌ و میراث‌ ذهنیات‌ و عقلیات‌ بشری‌ را با خود به‌ همراه‌ دارد، بنابراین‌ فارسی‌زبانان‌ و علاقه‌مندان‌ و دوستداران‌ این‌ زبان‌ در سراسر جهان‌ و صاحبان‌ذوق‌ و اندیشه‌ باید با جدیت‌ کامل‌ و اهتمام‌ فراوان‌، تلاش‌ مضاعفی‌ را برای‌اعتلای‌ زبان‌ فارسی‌ به‌ عمل‌ آورند.

ادامه مطلب...

«مثنوی معنوی» شریعت و طریقت

توافق بین محتوای مثنوی مولانا با آنچه در زبان فقها «شریعت» نام دارد طی قرون اخیر و حتی در عصر حاضر بارها از جانب متشرّعه مورد سؤال یا انکار واقع شده است و عجب آنست که یک تن از روشنگران قرن اخیر، میرزا فتحعلی آخوندزاده نویسندة ترک‌زبان و فارسی‌نویس قفقاز هم با اظهار این ادعای بی‌بنیاد که گویا مثنوی شریف را از سر تا  بُن خوانده است گویندۀ مثنوی را منکر اعتقاد به انبیاء و معاد و مثنوی را بالتمام مخالف شرع شریف خوانده است.

ادامه مطلب...

چکیده مقالات نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی - استادان زبان فارسی - 2

پاکستان بعد از ایران، بزرگ‌ترین پایگاه زبان و ادب فارسی در جهان به‌شمار می‌رود. زبان فارسی تقریباً در هزار سال، زبان رسمی شبه‌قاره بوده است؛ اما در حال حاضر، زبان رسمی یا وسیلۀ تکلم مردم نیست؛ با این حال، کاخ مجلل آن چنان محکم و پابرجاست که سیل حوادث روزگار نیز نتوانسته است به بنیانش گزندی برساند.

ادامه مطلب...

اشعر شعرای عجم کیست

اساتید سخن و علم وادب فارسی در این مقام گرچه به اختلاف سخن رانده‌اند ولی نسبت به چند نفر از اساتید و متقدمین می‌توان اتفاق ادبا را در تقدم و فضیلت به دست آورد.
اول حکیم فردوسی است: که تمام شعرا و ادبای بزرگ از قبیل خاقانی و نظامی و سعدی و غیرهم عظمت و تقدم او را اعتراف کرده‌اند

ادامه مطلب...

بوستان، آرمانشهر سعدى - بخش اول

بوستان، یا سعدی‌‏نامه، هنری‌‏ترین و شاعرانه‌‏ترین مثنوى حکمى ـ اخلاقى در ادب فارسى، سروده سعدى، شاعر پرآوازه ایران در سده 7ق/ 13میلادی ‌‏است. با آنکه سعدى به نام کتاب دیگر خود گلستان تصریح کرده است؛ اما به نام این مثنوى که از آن با تعبیر «نامبردار گنج» یاد می‌‏کند (بوستان، بیت 114)، اشاره‌‏اى نکرده است.

ادامه مطلب...

بازگشت ادبی - بخش سوم و پایانی

دوره دوم (ساده نویسی): عصر قاجاریه و به تعبیر دقیق، دوره سلطنت فتحعلی شاه (1212 ـ 1250ق) تا پایان دورۀ سلطنت ناصرالدین‌شاه (1313ق /1895م) دورۀ دوم بازگشت وعصر ساده‌نویسی است. ساده‌نویسی نیز دارای دو شیوه است:

ادامه مطلب...